Vodič kroz Ubuntu Desktop 12.04 - Instaliranje i podešavanje lokalno spojenog pisača

Izvor: HrOpenWiki
Inačica od 12:58, 4. listopada 2012. koju je unio/unijela Rpremuz (razgovor | doprinosi)

Skoči na: orijentacija, traži

Pisač može biti spojen izravno na računalo putem odgovarajućeg sučelja i kabla, npr. putem paralelnog sučelja (Centronics), serijskog sučelja (COM) ili univerzalne serijske sabirnice (USB). Definiranje tako spojenog pisača u CUPS-u može se napraviti na sljedeći način:

 • Spojiti pisač na računalo i zatim ga uključiti. (Napomena: ako se koriste priključci Centronics ili COM, preporuča se da pisač bude isključen prije spajanja odnosno odspajanja. U suprotnom može doći do kvara na elektronskim sklopovima u pisaču i/ili računalu.)
 • U glavnom prozoru upravljačkog programa za pisače (Printing) kliknuti na gumb Add čime se pokreće traženje spojenih pisača. Otvara se novi prozor New Printer a u stupcu Devices dobiva se popis pronađenih pisača (ne samo lokalno spojenih nego i mrežnih pisača ako postoje).
U dobivenom popisu označiti model spojenog pisača, za primjer uzmimo "HP LaserJet 1200" spojen putem priključka USB, i zatim kliknuti na gumb Forward.
 • Upravljački program ispisuje "Searching for drivers" što znači da pokušava naći pogonsku PPD-datoteku koja odgovara za dotični model pisača. Ako traženje ne uspije, pojavit će se prozor Choose driver u kojem treba ručno izabrati traženu datoteka na jedan od sljedećih načina:
  • Select printer from database – Iz ponuđene baze pisača izabere se ime proizvođača i model pisača te dobije popis odgovarajućih pogonskih datoteka (Drivers) od kojih treba izabrati jednu (preporuča se izabrati onu koja je označena s "recommended").
  • Provide PPD file – Zada se putanja PPD-datoteke koja je isporučena s pisačem, skinuta s web-stranica proizvođača ili nabavljena na drugi način, a odgovara za dotični model pisača.
  • Search for a printer driver to download – Pokreće se traženje pogonske datoteke na Internetu.
Napravljeni izbor treba potvrditi gumbom Forward.
 • Moguće je da nakon toga treba izabrati još neke opcije (Installable Options) prikladne za dotičnu vrstu pisača.
 • Na kraju treba zadati opis pisača:
  • Printer Name – Kratko ime pisača (ne smije sadržavati praznine) koje će služiti kao jedinstveni identifikator pisača na sustavu, npr. "HPLJ1200".
  • Description – Duži opis pisača koji će korisnicima reći o kojem se pisaču radi, npr. "HP LaserJet 1200".
  • Location – Opis mjesta na kojem se pisač nalazi, npr. "1. kat, soba 101". Izbor se potvrdi gumbom Apply čime je završeno dodavanje pisača.
 • Definirani pisač može se dodatno podešavati tako da se u glavnom prozoru upravljačkog programa za pisače (Printing) označi ime pisača, a zatim putem izbornika izabere: Printer → Properties čime se otvara prozor Printer Properties u kojem su prikazane postavke pisača podijeljene u više grupa. Neke bitne mogućnosti su sljedeće:
  • Settings – Prikazuje osnovne postavke pisača i omogućuje ispis probne stranice gumbom Print Test Page.
  • Printer Options – nudi napredne postavke pisača, npr.
   • Page Size (Media Size): format papira koji se nalazi u pisaču. U europskim zemljama koristi se najčešće papir formata A4, dok je npr. u SAD-u uobičajen format Letter.
   • Printer Resolution: podrazumijevana razlučivost kod ispisa. Veća razlučivost (veći broj točkica po inču) daje kvalitetniji otisak ali i sporiji ispis.
   • Paper Source (Media Source): ladica za papir iz koje se uzima papir kod ispisa. Ako je moguće, tu je najbolje je izabrati "Automatic" što znači da će biti izabrana prva ladica u kojoj ima papira. Ako taj izbor nije moguć, onda treba izabrati broj ladice koja se koristi. (Ako prilikom ispisa u izabranoj ladici nema papira, pisač može čekati da mu se putem njegovog upravljačkog panela naredi korištenje druge ladice u kojoj ima papira.)
   • 2-Sided Printing (Duplex): koristi li se obostrani ispis i na koji način će se listovi okretati prilikom čitanja tako ispisanog teksta.

Nakon što je pisač dodan i podešen u CUPS-u, može se koristiti za ispis iz aplikacija. Neke aplikacije imaju mogućnost da prije ispisa dokumenta mijenjaju postavke ispisa, npr. može se isključiti upotreba boje prilikom ispisa, uključiti obostrani ispis, ispisati više stranica dokumenta na jednoj stranici papira, i slično.

Ispis iz programa koji rade u tekstualnom modu može se postići tako da se tekst prvo snimi u datoteku a zatim pošalje na pisač koristeći naredbu lp, npr:

$ lp -d HPLJ1200 tekst
$ lp -d HPLJ1200 tekst.ps

U zadanoj datoteci (ovdje tekst i tekst.ps) može biti običan tekst (kodiran u UTF-8) ili tekst u formatu PostScript (u aplikacijama to je moguće dobiti ispisom dokumenta u datoteku – opcija "Print to file").

Idi na: Sadržaj | < Prethodno poglavlje | Sljedeće poglavlje >