Tar

Izvor: HrOpenWiki
Inačica od 10:02, 10. travnja 2009. koju je unio/unijela Nicky (razgovor | doprinosi)

Skoči na: orijentacija, traži

Tar je program za pakiranje ili otpakiravanje datoteka. Tar arhiva nije kompresirana ako se izostavi opcija za kompresiju nego je samo kolekcija datoteka unutar jedne arhive. tar.gz ili tgz je kolekcija datoteka unutar jedne arhive ali kompresirana.


Sintaksa je sljedeća

tar [OPCIJE] [ime_arhive.tar] [naziv_dodatka]
tar [OPCIJE] [ime_arhive.tar.gz] [naziv_datoteka]


Neke od opcija:

-c - Stvori arhivu.

-f - Koristi tarfile argument kao ime tar arhive.

-r - dodaj u arhivu.

-t - Prikaži sadržaj arhive.

-u - Obnovi samo one datoteke unutar arhive koje su novijeg datuma.

-v - Ispiši ime datoteke koju pakiraš/otpakiraš.

-x - Raspakiraj arhivu.

-z - Koristi kompresiju/dekompresiju datoteka.


Primjeri:

Stvaranje tar datoteke:

   tar -cvvf ime_arhive.tar tekst.txt

Ovom naredbom stvorili smo arhivu ime_arhive.tar u trenutnom direktoriju u kojoj je datoteka tekst.txt. Ako želimo dodati sve txt datoteke iz trenutnog direktorija pišemo sljedeće:

   tar -cvvf ime_arhive.tar *.txt


Dodavanje direktorija u tar arhivu:

   tar -cvvf ime_arhive.tar home/


Otpakiravanje datoteka iz tar arhive:

   tar -xvvf ime_arhive.tar      
   tar -xzvf ime_arhive.tar.gz


Kreiranje tar arhive koja je kompresirana sa bzip:

   tar -cjvf ime_arhive.tbz home/

Dodavanje opcije j omogućava kompresiju datoteka ili direktorija koristeći bzip. U gornjem primjeru cijeli home direktorij sa svojim poddirektorijima i datotekama je kompresiran u ime_arhive.tbz


Više na tar.html ili na Man tar